Hur fungerar den elektroniska cigaretten och en vape?

Förstärkaren värmer en flytande lösning innehållande varierande procentsatser (beroende på modell) av nikotin, aromer och andra kemiska produkter; effekten av värme från en Vape, blandningen omvandlas till ånga, som vid inandning av användaren kan uppleva en känsla som liknar den som är förknippad med användningen av cigaretter eller andra traditionella metoder för röktobak.
Användaren inhalerar genom filtret.
Luftflödet aktiverar en sensor i batteriet, som sålunda aktiveras.
Förångaren värmer den flytande lösningen i patronen.
Samtidigt aktiveras en led i slutet av den elektroniska cigaretten och en vape från https://vape.se/ som simulerar färgen på förbränningen av den konventionella cigaretten.
Användaren får en puff varm gas, som han inhalerar som om det var tobaksrök.
Under utandning simulerar ångan, tack vare närvaron av propylenglykol (PEG), den visuella känslan som erhålls genom att röka traditionella cigaretter.
Ångan som släpps ut av enheten sprider sig snabbt.